REG2000

 VIMAP REG2000
 Regeneracija transformatorskih ulja

Tehnološki postupak regeneracije mineralnih izolacionih ulja

VIMAP REG2000 je fizičko-hemijski tretman koji podrazumeva primenu adsorpcije, odnosno cirkulaciju ulja kroz kolone sa adsorbentima. Produkti starenja se adsorbuju, zadržavaju na aktivnoj površini pora adsorbenata. Stara-korišćena ulja se regenerišu do nivoa novog-nekorišćenog, u skladu sa specifikacijama za nova ulja, npr. IEC 60296 (uključujući i oksidacionu stabilnost, odnosno indukcioni period).

Tabela prikazuje vrednosti koje ilustruju kvalitet regeneracije ulja:  

 Karakteristika ulja

Jedinica mere

 Pre obrade

 Posle obrade

 Sadržaj vode

ppm

> 50

< 5

 Dielektrična čvrstoća

kV/cm

< 100

> 300

 Međupovršinski napon

mN/m

< 20

> 40

 Neutralizacioni broj

mgKOH/g ulja

> 0.3

< 0.01

 Tg δ ulja (90°C)

x 10-3

> 100

< 5


 
 Dizajn i selekcija adsorbenata optimalnih karakteristika izvršena je na osnovu velikog broja laboratorijskih ispitivanja koja smo izvršili u domaćim i stranim naučnim ustanovama (Institut za fizičku hemiju iz Beograda, Fakultet za fizičku hemiju iz Beograda, Institut Nikola Tesla iz Beograda, Rafinerija nafte Novi Sad, Oslo Energi Consult - Norveške, Vasteras PetroleumKemi AB - Švedska, Nacionalni institut ICMET Craiova Rumunija).

Granulisani adsorbenti koji se primenjuju u tehnološkom procesu VIMAP REG2000 su sintetički. U poređenju sa prirodnim, kao što je tuf, infuzorijska zemlja ili Fulerova zemlja, višestruko su aktivniji. Karakteristike adsorbenata (aktivna površina, prečnik pora,...) su prilagođene za odstranjivanje svih produkata starenja/oksidacije iz mineralnih ulja, prvenstveno transformatorskih.

Ipak, glavna prednost ovih, sintetičkih adsorbenata, je mogućnost njihove reaktivacije. Nakon zasićenja, adsorbenti se mogu reaktivirati praktično neograničen broj puta, bez gubitaka adsorpcione moći. Proces reaktivacije je odstranjivanje-spaljivanje adsorbovanih produkata starenja na ekološki potpuno ispravan način. Spaljivanjem adsorbovanih produkata starenja, postiže se puna oksidacija, a produkti tog sagorevanja su voda i ugljen-dioksid. Ispitivanje emisije štetnih i opasnih materija je izvršilo akreditovano preduzeće BIO EKOLOŠKI CENTAR d.o.o. iz Zrenjanina i utvrđeno je da je nivo štetnih i opasnih materija višestruko ispod graničnih vrednosti. Ovime je potvrđeno da ni u jednoj fazi procesa regeneracije starih-rabljenih ulja (okarakterisanih kao opasan otpad) ne dolazi do zagađenja životne sredine, a ulje ostaje čisto i bezopasno po okolinu.Ispitivanja karakteristika ulja pre i posle tretmana su vršena u Srbiji (Institut Nikola Tesla i Rafinerija nafte Novi Sad) i u inostranstvu (Švedska, Norveška, Češka, Bugarska, Rumunija, Rusija, Makedonija). Tehnološki postupak VIMAP REG2000 je primenjen u Srbiji, Mađarskoj, Rumuniji, BiH i Crnoj Gori. Svu potrebnu opremu i granulisane adsorbente proizvodi VIMAP d.o.o. Učešće uvoznih sirovina u ceni obrade ulja je manje od 1%.

 

VIMAP d.o.o. Beograd, 2014.