PORTABL 2000

 Uređaj za dehidraciju transformatorskih ulja 
 VIMAP PORTABL 2000
Bez zagrevanja i vakuumiranja ulja


Ne odstranjuje se antioksidacioni inhibitor


Uređaji VIMAP PORTABL su namenjeni odstranjivanju rastvorene vode iz izolacionih ulja. Princip rada se zasniva na adsorpciji molekula vode. Molekuli vode rastvorene u ulju se zadržavaju na aktivnoj površini, unutar pora adsorbenata. Uređaji VIMAP PORTABL su mobilni, malih gabarita i težine i pogodni su za rad na terenu, kao i u radionicama. Koriste se za dehidraciju izolacionih ulja recirkulacijom, u transformatoru, bačvama i cisternama. Adsorbenti koji se koristi za dehidraciju su granulisani, a mehanička čvrstoća granula velika. Zamena zasićenih adsorbenata se vrši jednostavno. Uređaj najmanjeg kapaciteta VIMAP-6, koji se može transportovati putničkim automobilom, može osušiti oko 50 t ulja bez zamene adsorbenata. Obuka rukovalaca za rad sa uređajem je jednostavna i ne zahteva posebno predznanje. VIMAP PORTABL uređaji čine svaku manipulaciju uljem prilikom popravki, revizija i dopunjavanja ulja jednostavnim, a ulje koje odlazi u transformator je uvek potpuno suvo. Namena uređaja je da bude sastavni deo alata i opreme za rad ekipa na terenu. Adsorbenti za dehidraciju su potpuno neutralni u odnosu na antioksidacioni inhibitor. Dehidracija izolacionog ulja je sastavni deo revitalizacije izolacije i osnovni postupak održavanja transformatora. Pravovremeno odstranjivanje vode produžava životni vek transfomatora i značajno usporava degradaciju uljno-papirne izolacije.

Uređaj je modularan i prilagođava se potrebama korisnika. Standardno se proizvodi u nekoliko veličina i konfiguracija i pogodan je za rad na transformatorima u velikom opsegu snaga i veličina, kao i za specifične potrebe korisnika. Modularna konstrukcija omogućava da se kapacitet, konfiguracija i oprema sa dodatnim komponentama prilagodi potrebama korisnika.


::
 Kvalitet dehidracije izolacionih ulja


Karakteristike ulja
jedinica
Pre
Prvi prolaz
Drugi prolaz
Treći prolaz
Sadržaja vode
ppm
100
< 20
< 7
< 3
Dielektrična čvrstoća
kv
11-18
45-50
62-75
>75
:: Prednosti
........................................................................................                                                                                           
Visoka efikasnost sušenja-dehidracije izolacije
........................................................................................                                                                                    
Rad na terenu u svim meteorološkim uslovima
........................................................................................
Minimalna potrošnja električne energije
........................................................................................
Jednostavno rukovanje i održavanje
........................................................................................
Bezbedan i ekološki ispravan proces

.......................................................................................
Niska cena uređaja i tretmana
........................................................................................


:: 
Osnovni tehnički podaci 

              
Tip
Protok
Snaga
elektro-motora
Dimenzije
(DxŠxV)
Kapacitet adsorbenta
(bez zamene)*
Težina
lit/h
kW
mm
kg (ulja)
Kg
VIMAP-6
600
0.55
850x350x510
50000
60
VIMAP-12
1200
0.75
1200x400x600
100000
110
VIMAP-24
2400
1.50
1000x800x1300-1700
200000
180

* Prosečna količina ulja u kilogramima, koja se može osušiti bez zamene adsorbenta, pod uslovom da se kroz uređaj ne propušta izdvojena voda ili talog. Uputstvo za rukovanje uređajem predviđa ispuštanje slobodne vode ili taloga sa dna cisterne illi transformatora. Uputstvo dobijeno uz uređaj sadrži sve što je potrebno za jednostavno rukovanje i održavanje.Osnovni delovi
1
Brzorastavljujuća spojnica - izlaz ulja
2
Brzorastavljujuća spojnica - ulaz ulja
3
Brzorastavljujuća spojnica - pretakanje (bez sušenja)
4
Filter makročestica
5
Elektromotor
  6   Zupčasta pumpa
  7   Kolona sa granulisanim adsorbentom
  8   Kontrolna kutija sa frekventnim regulatorom
  9   Kontaktni manometar
10   Ram VIMAP d.o.o. Beograd, 2014.