Objavljeni radovi

 

 Izbor objavljenih naučnih radova
 na međunarodnim i domaćim kongresimaDoble-Boston 1994, Insulating Fluids
MAINTENANCE OF INSULATION SYSTEM AND LIFE EXTENSION TECHNIQUES FOR POWER TRANSFORMERS

Cigré Paris 1996: 12-302
ACCELERATED DEGRADATION OF TRANSFORMER INSULATION BY IMPACT OF POLAR PARTICLES AND METHODS OF RETARDATION OF THIS PROCESS

Cigré Paris 2002: 12-113
EXTENSION OF THE LIFETIME AND INCREASE OF THE TRANSFORMER
OPERATION SAFETY ON THE GRID

Juko Cigré 2005: A2-06

REVITALIZACIJA ULJNO-PAPIRNE IZOLACIJE
ENERGETSKIH TRANSFORMATORA NA TERENU
Prezentacija rada!

Juko Cigré 2005: A2-07
PRODUŽENJE ŽIVOTNOG VEKA I POVEĆANJE SIGURNOSTI RADA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA ADSORPCIJOM PRODUKATA STARENJA
Prezentacija rada!


Juko Cigré 2005: A2-00
GRUPA A2: Transformatori - Izveštaj stručnih izvestilaca

Elektrane 2006
STARENJE, USPORAVANJE STARENJA I REVITALIZACIJA ULJNO-PAPIRNE IZOLACIJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Cigré Srbija 2007: A2-07
KRITERIJUMI ZA DONOŠENJE ODLUKE O REVITALIZACIJI IZOLACIJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA, NOVA METODA SUŠENJA TRANSFORMATORA NA TERENU
Prezentacija rada!

Cigré Srbija 2009: A2-08
NEOPHODNOST REVITALIZACIJE IZOLACIJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA – PREDNOSTI TEHNOLOGIJE PRIMENE SINTETIČKIH ADSORBENATA

Cigré Srbija 2011: A2-05
OTKLANJANJE KVAROVA TRANSFORMATORA NA MESTU UGRADNJE

Cigré Srbija 2011: A2-06
SUŠENJE I REVITALIZACIJA IZOLACIJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA
Prezentacija rada!


SPISAK OBJAVLJENIH NAUČNIH RADOVA ...


VIMAP d.o.o. Beograd, 2013.