Download


  Download
  (preuzmite dokumentaciju)VIMAP R2000   Brošura - Revitalizacija sistema uljno-papirne izolacije energetskih transformatora

VIMAP PORTABLE   Brošura - Portabl uređaji za dehidraciju/sušenje izolacionih ulja

PREZENTACIJA TEHNOLOGIJE VIMAP R2000 - MAJ 2014  Prezentacija tehnologije i proizvoda

NAUČNI RADOVI   Spisak objavljenih naučnih radova
VIMAP d.o.o.    mr Ksenija Đurđević - NIS    prof. Dr. Radovan Radosavljević - ETF Beograd
       Prezentacije tehnologije VIMAP R2000 održane 27.02.2008.u saradnji sa preduzećima EP OPREMA i ENTEL

Projekat TR-6604B  "Revitalizacija sistema uljno-papirne izolacije energetskih transformatora u eksploataciji"
      Univerzitet u Beogradu ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
       Preduzeće za razvoj novih tehnologija VIMAP D.O.O.
       Elektrotehnički institut NIKOLA TESLA

Izveštaj BIOEC   Ispitivanje emisije štetnih i opasnih materija
ISO 9001:2009  Broj sertifikata: QC18067Q001 - Sistem menadžmenta kvalitetom
VIMAP d.o.o. Beograd, 2014.